Independence Day Resurgence (2016) สงครามใหม่วันบดโลก

Independence Day Resurgence (2016) สงครามใหม่วันบดโลก
ปี 2016 02 ชม. 00 นาที HD IMDB: 5.2
เรื่องย่อ

สองทศวรรษหลังจากการบุกรุกวันประกาศอิสรภาพครั้งแรก Earth ต้องเผชิญกับภัยคุกคามใหม่จากดวงอาทิตย์ แต่การป้องกันอวกาศใหม่ของมนุษยชาติจะเพียงพอหรือไม่

LOADING
ค้นหา