Einstein and Eddington(2008)ไอน์สไตน์และเอ็ดดิงตั้น

Einstein and Eddington(2008)ไอน์สไตน์และเอ็ดดิงตั้น
ปี 2008 13+ 01 ชม. 34 นาที HD IMDB: 7.2
เรื่องย่อ

เรื่องราวเกี่ยวกับพัฒนาการของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์
และความสัมพันธ์ของไอน์สไตน์กับเซอร์อาร์เธอร์เอ็ดดิงตันนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนักฟิสิกส์คนแรกที่ทดลองพิสูจน์แนวคิดของเขา

LOADING
ค้นหา