DARK WORLD (2021) เกม ล่า ฆ่า รอด

DARK WORLD (2021) เกม ล่า ฆ่า รอด
ปี 2021 18+ 01 ชม. 47 นาที HD IMDB: 9.8
เรื่องย่อ

เรื่องราวของที่สงครามโลกครั้งที่สามเกิดขึ้นและจบลงด้วยการล่มสลายของระบบเศรษฐกิจโลก มนุษย์อาศัยอยู่โดยไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ คนรวยคือพระเจ้า คนจนกลายเป็นทาสและของเล่นของคนชั้นสูง สามสาว Run, Fear และ Irene เข้าร่วมเกมเป็นของเล่นของคนรวยด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน และผู้แพ้ต้องตาย

LOADING
ค้นหา